How to Redirect www to Non-www or Non-www to www for Apache2 on Ubuntu 18.04 LTS


Introduction:

Prerequisites:
 • One Ubuntu 18.04 LTS server that already installed Apache2. You can refer to the article as How to Install LAMP on Ubuntu 18.04 LTS.
 • A fully registered domain name. This domain name has been configured DNS.
 • Be sure that you have a virtual host file for your domain. This video tutorial will use /etc/apache2/sites-available/dan14.vn.conf as an example (dan14.vn – this is my domain name).

Please see the video tutorial details below to help you redirect www to Non-www with Apache on Ubuntu 18.04 LTS:So, redirect www to Non-www with Apache on Ubuntu 18.04 LTS that there are 3 basic steps as follows:
 • Step 1 — Enable Rewrite Module
 • Step 2 — Enable .htaccess Files
 • Step 3 — Configure Rewrite Module
Code templates <used to configuring>
+ DocumentRoot - add to Apache configuration
 <Directory /var/www/html>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
 </Directory>

+ Option 1: Redirect www to non-www
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]

+ Option 2: Redirect non- RewriteEngine On
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

Conclusion:
In this tutorial, we already completed redirect www toNon-www with Apache on Ubuntu 18.04 LTS. If you have any questions, please comment below. We will discuss and give the best answer. Thank you everyone.

Related Article:
📂  How To Install LAMP On UBUNTU 18.04 LTS Google Cloud:
↪️ Video: How To Install LAMP On UBUNTU 18.04 LTS Google Cloud
↪️ Article:

📂  How To Install HTTPS to Secure Apache with Let's Encrypt TLS/SSL Certificates on UBUNTU 18 04LTS:
↪️ Video: How To Install SSL Certificates on UBUNTU 18 04LTS
↪️ Article: How To Install HTTPS to Secure Apache with Let's Encrypt TLS/SSL Certificates on UBUNTU 18.04LTS


How To Install HTTPS to Secure Apache with Let's Encrypt TLS/SSL Certificates on UBUNTU 18.04LTSIntroduction:
Let’s Encrypt is a free, automated, and open certificate authority (CA), run for the public’s benefit. It is a service provided by the Internet Security Research Group (ISRG).
The key principles behind Let’s Encrypt are:
 • Free: Anyone who owns a domain name can use Let’s Encrypt to obtain a trusted certificate at zero cost.
 • Automatic: Software running on a web server can interact with Let’s Encrypt to painlessly obtain a certificate, securely configure it for use, and automatically take care of renewal.
 • Secure: Let’s Encrypt will serve as a platform for advancing TLS security best practices, both on the CA side and by helping site operators properly secure their servers.
 • Transparent: All certificates issued or revoked will be publicly recorded and available for anyone to inspect.
 • Open: The automatic issuance and renewal protocol will be published as an open standard that others can adopt.
 • Cooperative: Much like the underlying Internet protocols themselves, Let’s Encrypt is a joint effort to benefit the community, beyond the control of any one organization.
(Reference source: Let's Encrypt)

In this article, I will install Let’s Encrypt for Apache2 onUbuntu 18.04LTS. And setup SSL/TLS certificate to renew automatically.
We recommend creating new Apache virtual host files for each domain because it helps to avoid common error & conflicts in during installation

Prerequisites:
 1. One Ubuntu 18.04 LTS server that already installed Apache2. You can refer to the article as How to Install LAMP on Ubuntu 18.04 LTS.
 2. A fully registered domain name. This domain name has been configured DNS.
 3. Be sure that you have a virtual host file for your domain. This video tutorial will use /etc/apache2/sites-available/dan14.vn.conf as an example (dan14.vn – this is my domain name).

Please see the video tutorial details below to help you Install SSL Certificates on UBUNTU 18.04LTS:So, to install SSL certificate on Ubuntu 18.04 LTS that there are 5 basic steps as follows:
 • Step 1 — Installing Certbot
 • Step 2 — Set Up the SSL Certificate
 • Step 3 — Allowing HTTPS Through the Firewall
 • Step 4 — Obtaining an SSL Certificate
 • Step 5 — Verifying Certbot Auto-Renewal

Conclusion:
In this tutorial, we already completed installing SSL certificate for Apache on Ubuntu 18.04 LTS. And this certificate - Let’s Encrypt will renew automatically.  If you have any questions, please comment below. We will discuss and give the best answer. Thank you everyone.

Học UBUNTU – Hướng Dẫn Cài Đặt LAMP (Apache, MySQL, PHP) Cho UBUNTU 18.04 LTS Trên Google Cloud.


Để chạy một trang web trên VPS Ubuntu 18.04 của bạn, bạn sẽ cần cài đặt một nhóm phần mềm nguồn mở bao gồm Apache, PHP và MySQL. Các ứng dụng này rất hữu ích khi chạy các trang web động dựa trên cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ lập trình từ phía máy chủ.

 • Apache là một phần mềm máy chủ web chất lượng cao, nhanh, phổ biến nhất kể từ năm 1996.
 • PHP (Hypertext Pre Processor) là ngôn ngữ lập trình đa năng được thiết kế cho các phát triển web từ năm 1994.
 • MySQL là một máy chủ cơ sở dữ liệu quan hệ được thiết kế bởi Oracle và được sử dụng bởi các trang web có quy mô lớn: Google, Youtube và Twitter. Sự phát triển của nó bắt đầu vào năm 1994.
Với bản phân phối Linux như Ubuntu 18.04, nó hoàn toàn có thể tạo ra máy chủ LAMP (Linux Apache, MySQL và PHP) đầy đủ chức năng.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Apache, MySQL và PHP trên máy chủ Ubuntu 18.04 của bạn.Qua video trên, các bước cơ bản để cài đặt như sau:
1.Tạo VPS trên Google Cloud Platform
1.Truy cập vào máy chủ UBUNTU qua SSH
2.Cài đặt gói Apache2
3.Tạo thư mục chứa website.
4.Thêm domain (Virtual host) vào Apache2.
5.Cài đặt MySQL
6.Cài đặt PHP
Quá dễ dàng đúng không. Vậy bạn có thể  tự tạo cho 1 host riêng cho website của mình rồi. Hãy bình luận ở dưới nếu có thắc mắc hoặc đóng góp nào nhé. Cám ơn các bạn đã theo dõi.

2 Cách Hoàn Hảo Giúp Bạn Sửa Lỗi “This operation has been cancelled due to restrictions in effect on this computer” Thành CôngXin chào tất cả mọi người,
Bạn đã bao giờ gặp lỗi này chưa?
"This operation has been cancelled due to restrictions in effect on this computer. Please contact your system administrator"
Lỗi này xảy ra khi bạn đang cố gắng mở đường link (hyperlink) bất kì trên môi trường Word, Outlook, hay Text…Đường link (hyperlink) này có thể là một đường link của  trang web nào đó, đường link nội bộ (trong máy tính hoặc share folder)…
Thông báo lỗi này có thể tương tự giống lỗi sau đây, đều khiến bạn không thể mở được đường link trên máy tính:
Your organization's policies are preventing us from completing this action for you. For more info, please contact your help desk.

Trong bài viết này, QTit sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục triệt để lỗi ở trên. Giúp bạn có thể mở đường link và máy tính hoạt động trở lại như bình thường. Bạn có thể áp dụng nó trên các nền tảng Windows và Office hiện nay.
Hãy theo dõi 2 cách của chúng tôi dưới đây nhé.

2 Cách Hoàn Hảo Giúp Bạn Sửa Lỗi “This operation has been cancelled due to restrictions in effect on this computer” Thành Công

Cách 1: Cài đặt gói phần mềm Easy Fix của Microsoft
Bước 1: Download gói phần mềm Easy Fix của Microsoft tại đây.
Bước 2: Cài đặt chúng trên máy tính.
Bước 3: Restart lại máy tính khi quá trình xử lý kết thúc
Nếu sử dụng cách 1 mà bạn vẫn chưa thể mở được hyperlink. Bạn hẫy làm tiếp cách 2 như sau

Cách 2: Reset cài đặt Internet Explorer
Bước 1: Trên Control Panel, mở Internet Option.
Bước 2: Tìm trên cửa sổ mở ra tab Advanced. Click và Reset


Bước 3: Một cửa sổ khác hiện ra, bạn hãy tích vào Delete personal settings. Cuối cùng click vào Reset.


Bước 4: Hãy tắt thông báo sau khi quá trình reset kết thúc


Bước 5: Truy cập vào Control Panel, chọn Default Programs


Bước 6: Trong cửa sổ Programs hiện ra. Hãy tìm tới 2 chương trình Internet Explorer và Microsoft Outlook, sau đó nhấn vào Set this program as default.Ok, done. Giờ bạn hãy kiểm tra lại xem được chưa nhé.
Đây là 2 phương pháp hoàn hảo nhất để sửa lỗi: "This operation has been cancelled due to restrictions in effect on this computer. Please contact your system administrator".

Cám ơn các bạn đã theo dõi QTitHow!

Bitcoin Email Scam “Your account has been hacked! You need to unlock”Xin chào các bạn,
Chúng tôi đã nhận được một số báo cáo về việc mọi người nhìn thấy một email lừa đảo mới với chủ đề: Your account has been hacked! You need to unlock. Nó là một biến thể mới của Bitcoin Email Scam. Vậy Bitcoin Email Scam là gì? Đó là một thông báo email tuyên bố rằng người nhận đã xem các trang web người lớn và yêu cầu tiền chuộc thông qua Bitcoin để giữ cho điều này không bị công khai.

Email scam gần đây mà những người dùng nhận được yêu cầu thanh toán tiền chuộc $ 750 (Với BTC là: 18pKQ88ZpatLYmyeKpuCFwvRFcjHjwVB2u). Nhìn chung nội dung email tương tự như dưới đây:

Subject: Your account has been hacked! You need to unlock.
I'll begin with the most important.
I hacked your device and then got access to all your accounts... Including [EMAIL ADDRESS].
It is easy to check - I wrote you this email from your account.
And at the moment of hacking your account ([EMAIL ADDRESS]) had this password: [PASSWORD]
Moreover, I know your intim secret, and I have proof of this.
You do not know me personally, and no one paid me to check you.
It is just a coincidence that I discovered your mistake.
In fact, I posted a malicious code (exploit) to an adult site, and you visited this site...
While watching a video Trojan virus has been installed on your device through an exploit.
This darknet software working as RDP (remote-controlled desktop), which has a keylogger,
which gave me access to your microphone and webcam.
Soon after, my software received all your contacts from your messenger, social network and email.
At that moment I spent much more time than I should have.
I studied your love life and created a good video series.
The first part shows the video that you watched,
and the second part shows the video clip taken from your webcam (you are doing inappropriate things).
Honestly, I want to forget all the information about you and allow you to continue your daily life.
And I will give you two suitable options. Both are easy to do.
First option: you ignore this email.
The second option: you pay me $750(USD).
Let's look at 2 options in detail.
The first option is to ignore this email.
Let me tell you what happens if you choose this path.
I will send your video to your contacts, including family members, colleagues, etc.
This does not protect you from the humiliation that you and
your family need to know when friends and family members know about your unpleasant details.
The second option is to pay me. We will call this "privacy advice."
Now let me tell you what happens if you choose this path.
Your secret is your secret. I immediately destroy the video.
You continue your life as if none of this has happened.

Now you might think: "I'll call to police!"
Undoubtedly, I have taken steps to ensure that this letter cannot be traced to me,
and it will not remain aloof from the evidence of the destruction of your daily life.
I don't want to steal all your savings.
I just want to get compensation for my efforts that I put in to investigate you.
Let us hope that you decide to create all this in full and pay me a fee for confidentiality.
You make a Bitcoin payment (if you don't know how to do it, just enter "how to buy bitcoins" in Google search)
Shipping amount: $750(USD).
Getting Bitcoin Addresses: 18pKQ88ZpatLYmyeKpuCFwvRFcjHjwVB2u
(This is sensitive, so copy and paste it carefully)
Don't tell anyone what to use bitcoins for. The procedure for obtaining bitcoins can take several days, so do not wait.
I have a spetial code in Trojan, and now I know that you have read this letter.
You have 48 hours to pay.
If I don't get BitCoins, I'll send your video to your contacts, including close relatives, co-workers, and so on.
Start looking for the best excuse for friends and family before they all know.
But if I get paid, I immediately delete the video.
This is a one-time offer that is non-negotiable, so do not waste my and your time.
Time is running out.
Bye!


Your account has been hacked! You need to unlock


Vậy nó thật hay giả?
Xin đừng lo lắng quá nhiều, email này không có gì hơn một email lừa đảo. Những kẻ lừa đảo đã lấy mật khẩu và địa chỉ email liên quan của bạn từ “Data Breach Dumps” và đang sử dụng nó để khiến bạn lo lắng và hoảng sợ.

Dạng scam email này có 1 điều đặc biệt đó là địa chỉ email người gửi là chính bạn và người nhận cũng là chính bạn.

Điều này khiến bạn không khỏi lo lắng đúng không? Nếu bình thường bạn nhận được các email scam dạng:
 • Địa chỉ email người gửi gần giống email của bạn hoặc đồng nghiệp
 • 1 email rác với nội dung nghiêm trọng và quan trọng: dạng hoá đơn, thanh toán…
 • 1 email rác với đường link đính kèm: đăng kí, đăng nhập, xác nhận …

“Your account has been hacked! You need to unlock” – là 1 dạng biến thể mới. Nó đã dùng 1 email giả mạo với tên hiển thị giống như email của bạn rồi gửi cho chính bạn. Khiến bạn lầm tưởng rắng nó đã kiểm soát email hoặc máy tính của bạn.

Ví dụ: Email của bạn là: nguyenvana@gmail.com tên hiển thị là Nguyễn Văn A
Email giả mạo gửi cho bạn 1 email với bố cục như sau:

From: nguyenvana@gmail.com[mailto:nguyenvana@gmail.com]
Sent: 01/01/2019
To: Nguyen Van A
Subject: Your account has been hacked! You need to unlock

nguyenvana@gmail.com[mailto:nguyenvana@gmail.com] => Đây là email giả mạo với tên hiển thị giống như email của bạn. Cực kỳ tinh vi

Bạn nên làm gì khi nhận được email với nội dung: “Your account has been hacked! You need to unlock”
 • Điều đầu tiên là đừng hoảng sợ và đừng trả bất kì một phí nào cho hacker.
 • Thay đổi password của bạn ngay lập tức. Đặt mật khẩu mạnh với: kí tự thường, số, chữ hoa và đặc biệt. Mật khẩu > 8 kí tự
 • Nếu email của bạn có chế độ xác thực 2 lần. Thì bạn nên cài đặt đăng nhập email với xác thực 2 lần.
 • Đối với email mới không nên để mật khẩu mặc định, bạn hãy đặt mật khẩu mới cho riêng mình nhé
 • Báo cáo tình trạng cho người phụ trách IT nếu có
 • Quét virus trên máy tính bằng các phần mềm diệt virus chuyên biệt
 • Cài đặt các tool, phần mềm chống lừa đảo


Làm thế nào để scan virus trên máy tính.

Nếu bạn đã có phần mềm diệt virus xin hãy Run Full Scan trên tất cả ổ cứng trong máy tính.
Nếu bạn chưa có phần mềm diệt virus, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng 1 số phần mềm nổi tiếng như Kaspersky, Nortan…

Bạn có thể download phần mềm Kaspersky miễn phí để quét. Tuy nhiên, để sử dụng đầy đủ chức năng, cập nhật liên tục phiên bản mới bạn nên dùng bản Kaspersky bản quyền.Cám ơn các bạn đã quan tâm!

Download Free Microsoft Office 2010 Professional Plus Full 2019 (Bản Quyền Mãi Mãi)Xin chào tất cả mọi người,
Ngày hôm nay QTit xin chia sẻ với các bạn một phần mềm phổ biến và hữu dụng Microsoft Office 2010 Professtional Plus. Đây là bộ công cụ soạn thảo phần mềm được sử dụng rộng rãi. Và rất nhiều bạn đã hỏi và muốn download bộ phần mềm office 2010 professional plus key đầy đủ bao gồm cả license – bản quyền dùng mãi mãi. Vậy thì tất cả đã có trong bài viết này.

Download Free Microsoft Office 2010 Professional Plus Full 2019 (Bản Quyền Mãi Mãi)


Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn 2 phiên bản Microsoft Office 2010 Professtional Plus: 32 Bit và 64 Bit. Tuỳ theo cấu hình máy tính và nền tảng Windows, bạn có thể chọn một trong hai nhé:
Để sử dụng phần mềm này vĩnh viễn bạn hãy download product key office 2010 professional plus ở dưới đây:

Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Tuyệt Chiêu Reset BIOS Về Mặc Định Trên Máy TínhHôm nay, QTit sẽ hướng dẫn chi tiết cách bạn có thể đặt lại BIOS (hoặc CMOS) của mình về cài đặt mặc định. Hướng dẫn này áp dụng bất kể phiên bản Windows bạn hiện đã cài đặt trên máy tính của mình: XP, Vista, 7, 8, 8.1 và Windows 10.
Bạn có thể làm theo hướng dẫn này để áp dụng cho hầu hết các nhà sản xuất máy tính lớn: Dell, HP, Asus, Acer, Lenovo, Toshiba, Samsung, v.v.

Hướng Dẫn Reset BIOS Về Mặc Định Trên Máy Tính
Phương pháp # 1: Menu BIOS
Bằng cách mở menu BIOS và tìm tùy chọn Default Settings, bạn có thể đặt lại BIOS trực tiếp từ menu của nó.
Để làm đươc như vậy, hãy thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Khởi động lại máy tính của bạn

Bước 2: Lưu ý phím mà bạn cần nhấn ở màn hình. Phím này để mở BIOS Menu trên máy tính.
Ví dụ, đây là màn hình khởi động trên máy DELL:Những phím để truy xuất vào BIOS thì tùy thuộc vào nhà sản xuất máy tính của bạn. Ví dụ: Esc, Del, F2, F8, F12.

 


Bước 3: Hãy tìm tới lựa chọn reset (thiết lập lại) BIOS trên BIOS menu. Tùy chọn này thường được hiển thị với cắc cụm từ như dưới đây:
Load Default
Load Fail-Safe Defaults
Load BIOS Defaults
Load Default Settings
Load Setup Default
Get Default Values


Bước 4: Sau khi reset xong BIOS. Hãy lưu những thay đổi này.

Bước 5: Thoát khỏi BIOS. Chúng ta đã reset xong và đã thiết đặt lại BIOS về chế độ mặc định như lúc xuất xưởng.

Phương pháp # 2: Xóa jumper
Bo mạch chủ máy tính của bạn có một jumper đặc biệt có thể xóa các cài đặt đã lưu BIOS và hoàn nguyên chúng về giá trị ban đầu.
Bằng cách xóa jumper, bạn cũng có thể thiết đặt lại BIOS trên máy tính của bạn.
Để làm đươc như vậy, hãy làm theo những bước sau:

Bước 1: Tắt máy tính của bạn

Bước 2: Rút nguồn cắm điện trên máy tính. Đảm bảo không có điện chạy vào trong máy tính của bạn.
Bước này giúp bạn an toàn khi mở, thao tác trên phần cứng của máy tính.

Bước 3: Trên bo mạch chủ (mainboard), tìm một jumper mà tên có tên giống như dưới đây. (Jumper này thường được đặt gần pin CMOS.):
CLEAR CMOS
CLEAR
CLR CMOS
CLR PWD


Bước 4: Đặt jumper đến vị trí Clear / CLR

Bước 5: Bật nguồn và khởi động máy tính của bạn

Bước 6: Khi PC của bạn đã khởi động, hãy tắt nó, di chuyển jumper CLR trở lại vị trí ban đầu. Nếu không, mỗi lần bạn khởi động lại, cài đặt của bạn (và đồng hồ) sẽ tự động đặt lại!

Phương pháp # 3: Thay pin CMOS
Nếu Phương pháp # 2 ở trên không hoạt động (máy tính của bạn không có jumper), bạn cũng có thể thử tháo và thay pin CMOS. Phương pháp này hoạt động nếu máy tính của bạn có pin CMOS. Không phải tất cả các bo mạch chủ đều có pin đó. Để đặt lại BIOS bằng cách thay thế pin CMOS, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Tắt máy tính của bạn

Bước 2: Rút nguồn cắm điện trên máy tính. Đảm bảo không có điện chạy vào trong máy tính của bạn.
Bước này giúp bạn an toàn khi mở, thao tác trên phần cứng của máy tính.

Bước 3: Tìm pin CMOS trên bo mạch chủ của bạn


Bước 4: Gỡ pin CMOS ra khỏi mainboard.

Bước 5: Đợi 5 đến 10 phút

Bước 6: Đặt pin CMOS trở lại

Bước 7: Bật nguồn máy tính của bạn

Done, chúng ta đã reset xong BIOS. Tất cả các cài đặt trên BIOS đã trở về trạng thái mặc định.

Trên đây 3 cách giúp bạn reset BIOS về mặc định. Nếu có vấn đề gì hãy comment phía bên dưới nhé.
Cám ơn các bạn đã quan tâm!

Thủ Thuật Xóa Thành Phần Khởi Động (Remove Dual) Boot Menu Trên Windows
Nếu gần đây bạn đã cài đặt một phiên bản Windows mới bên cạnh phiên bản đang dùng, thì máy tính của bạn sẽ hiển thị menu khởi động kép (dual-boot menu) trên màn hình Windows Boot Manager và từ đó bạn có thể chọn phiên bản Windows nào để khởi động: phiên bản mới hoặc phiên bản cũ.
Trong bài viết này, hãy tìm hiểu cùng QTit thủ thuật xóa thành phần khởi động (remove dual) cho các phiên bản Windows sau: XP, Vista, 7, 8, 8.1 và 10.

Thủ Thuật Xóa Thành Phần Khởi Động (Remove Dual) Boot Menu Trên Windows


Để xóa thành phần khởi động (remove dual) trong boot menu bạn sử dụng công cụ tiện ích msconfig. Chức năng này cho phép bạn chọn phiên bản Windows mà bạn muốn khởi động trực tiếp khi khởi động lại máy tính.

Thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhấp vào Start hoặc phím Windows.

Bước 2: Gõ lệnh sau msconfig vào hộp tìm kiếm

(hoặc bạn cũng có thể mở Run rồi sau đó gõ msconfig)

Bước 3: Di chuyển tới tab Boot trên cửa sổ vừa hiện ra.

Bước 4: Chọn phiên bản Windows mà bạn muốn khởi động trực tiếp

Bước 5: Click vào Set as Default

Bước 6: Bạn có thể xóa phiên bản cũ hơn bằng cách chọn nó và sau đó nhấp vào Delete

Bước 7: Nhấp vào Apply

Bước 8: Nhấn vào OK.


Khởi động lại máy tính của bạn. Như vậy là hoàn thành rồi đó. Rất dễ phải không nào.
Nếu bạn chọn xóa một phiên bản từ tab Khởi động của msconfig, thì phiên bản Windows đó sẽ không bị xóa, nhưng nó sẽ không được hiển thị trên màn hình Windows Boot Manager khi khởi động Windows.

Trên đây là thủ thuật giúp bạn có thể xóa, loại bỏ thành phần khởi động (remove dual boot) trên Windows. Thật đơn giản đúng không :). 

Xin cám ơn!

Copyright © 2016 QTitHow All Rights Reserved - Designed by: QTit.vn